Archive for May, 2017

Præcisering af regler om blyholdige redskaber til fiskeri

Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet er kommet med en præcisering om brug af bly i fiskeredskaber. Præciseringen kommer her:

Import og salg af fiskeredskaber til lystfiskeri, der indeholder metallisk bly, har været forbudt efter blybekendtgørelsen siden 2002.

“Fiskeredskaber til lystfiskeri” er ikke nærmere defineret i bekendtgørelsen og Miljøstyrelsen har derfor foretaget en præcisering af begrebet.

Read the rest of this entry »

Giv til Fiskeri på TV
Fiskemagasinet koster mellem 75.000 og 100.000 kroner om året at få sendt på dk4. Det er til lønninger til kamerafolk og redigeringsteknikere, samt til udstyr, bånd og batterier. Hvis du ønsker at programmerne fortsætter, så er du meget velkommen til at give et beløb. Beløbet kan være stort som småt - alt er velkomment!
Facebook
Advertisement