Blyforbuddet er latterligt

Jeg synes og har altid syntes at blyforbuddet er latterligt. Jeg har endnu ikke set den undersøgelse der dokumenterer at den lille-bitte mængde bly, som lystfiskerne mistede i havet eller i søerne hvert år, kunne skade noget som helst. Det er vanvittigt at vi lystfiskere skal gå så meget forrest, og gøre livet så besværligt for os selv.

Det ser heldigvis ud til at jeg bliver bakket op i det synspunkt ude i det virkelige liv. For i mange lystfiskerbutikker kan man stadig købe blylodder og splithagl med bly i. Simpelthen fordi man ikke har fundet de rette ingredienser, der skaber et lige så godt og fleksibelt redskab som bly. Mange har sikkert bandet over splithagl, der hverken var til at åbne eller lukke, mens de “gamle” blysplithagl ikke havde det samme problem. Derfor kan man – hvis man kender dem der står i en fiskebutik – eller de har tillid til dig – købe splithagl med bly flere steder.

Karpefiskerne bruger også meget bly til deres rigs, og også her bliver der importeret bly fra udlandet. Jeg køber selv bly med hjem fra udlandet, og har heldigvis splithagl og blylodder til karpefiskeri til de kommende år 🙂

Hvad mener du? Er blyforbuddet godt og hvorfor? Eller køber du også bly i udlandet eller ‘under bordet’ i din lokale fiskeshop?

Den hemmelige sø – find den her

Er du til karpe eller medefiskeri, så klik her

19 Responses to “Blyforbuddet er latterligt”

 • Mikkel says:

  I Sverige undersøgte man blys skadevirkninger i forbindelse med at man ville forbyde brug af bly i patroner. Undersøgelserne vise at bly kun giver problemer i 2 situationer. Dels ved skydebaner (lerduer) hvor mængden af bly der spredes kan blive ganske stor. Dels ved bly i vådområder hvor fugle fouragerer på det lave vand. I disse områder har man så forbudt brug af blyhagl mens det fortsat er tilladt at bruge dem andre steder.

  Jeg synes at det ville være prisværdigt hvis lovgivningen i DK på samme måde blev bedrevet ud fra gennemarbejdede undersøgelser og ikke som det ofte ses ud fra tro og meningsmålinger. Hvis undersøgelser viser at splithagl giver problemer så vælger jeg gerne et alternativ.

 • Mads Hussing says:

  Jeg har indtrykket af at forbuddet i Danmark kom efter en lang kampagne fra blandt andet DSF – altså vores egen organisation – og jeg tror ikke deres argumenter var bygget på de store forskningsmæssige resultater, men mere på følelser.

 • Jonas says:

  Det er en svær diskussion, for vi vil vel alle sammen arbejde for miljøet, og kræver det en ændring i vores brug af bly, ja så må vi se på det. Omvendt er det jo også et spørgsmål om hvor relevant det er at vende hele vores verden for de mængder. Splithagl bruger man relativt få af i forhold til at stå på skydebanen og høvle 100 skud á 24gr (eller på jagt med 32-39gr men dog lidt færre skud som regel).
  Erhversfiskeres garn skulle stå for langt størstedelen af udledningen i vandet, og det er naturligvis vigtigt at vurdere hvor man skal sætte ind.
  Der bruges jo stadig bly i jagtpatroner, og som jeg har forstået det, skyldes det at der er få alternativer samt at den samlede udledte mængde i naturen er meget lille.
  Al med måde, men hvis undersøgelser viser at fiskeri belaster naturen ved udledning af bly, synes jeg bestemt vi må tage det til efterretning i det niveau det er muligt 🙂

  • Mads Hussing says:

   Jeg vil meget gerne arbejde for miljøet, men før jeg ser beviser for at lystfiskernes meget beskedne udledning af bly, har nogen indvirkning på havmiljøet, så synes jeg at forbudet er latterligt. Det er et forsøg på at være renere end den reneste, og det er udformet af nogen, der ikke fisker. Men det går udover en masse lystfiskere, der enten skal fiske med noget besværligt, eller som skal handle ‘halvulovligt’ hos den lokale grejpusher eller i udlandet.

 • Mads:

  Som repræsentant for et fiskemedie synes jeg det er problematisk at du nærmest opfordrer til at købe ulovligt.

  Det kan du da gøre bedre. det er jo det rene net hysteri!!

  Vh
  Lars

  • Mads Hussing says:

   Det er da ikke ulovligt at købe sit bly i udlandet 🙂

   Og det er vel heller ikke ulovligt at købe bly i Danmark, men det er ulovligt at sælge det…

   De forretninger der sælger bly, dyrker vist bare lidt civil ulydighed, til glæde for mange af deres kunder.

 • Bent Nissen says:

  hvis man læser i blybekendtgørelsen hedder det: forbud mod import og salg, så “jo”, det er ulovligt at købe i udlandet og tage med til Danmark. Så “jo” Mads, du opfordrer til at man bryder loven, det i sig selv er ulovligt.

  Mvh
  Bent

  • Mads Hussing says:

   Hej Bent,

   Tak for dit input.

   Jeg mener ikke at jeg opfordrer til noget som helst – jeg beskriver hvordan det er, og hvordan jeg selv gør. Kan du ikke fortælle mig helt konkret i hvilken sætning, hvor jeg opfordrer til at bryde loven?

 • Der ingen undskyld at lave grej med bly i.Alt kan laves.Vi lystfiskere vil have rent vand med fisk som kan spises.Ja der er altså ikke så meget at snakke om.Rent vand til alle.

  • Mads Hussing says:

   Hej Per – jeg har svært ved at se din sammenhæng.

   Jeg efterlyser stadig undersøgelser, der viser at bly i fast form – altså som i eksempelvis blink – er forurenende for en å, en sø eller i havet.

   Har du set sådan en undersøgelse?

 • Hej Mads .Jeg siger bare det er ikke nødvendigt at lave grej i bly.Grej kan sagtens laves i andet metal der har samme egenskab som bly.Om bly forurener i form af synk og splithagl det ved jeg ikke rigtigt ok.Men Mads kan du hjælpe mig .Nogle siger at Gladsaxe Wobleren skulle indhold bly og derfor har mange grej butikker den ikke, er det rigtigt ved du noget om det.Jeg har ellers splittet en af jeg ser ikke noget der liner bly,jeg ved ikke om du kan hjælpe men jeg prøver,og så tak for dine tv programmer

  • Mads Hussing says:

   Jeg mener ikke at man har fundet (nogenlund billige) metaller, der har samme massefylde som bly, og som er et lige så fleksibelt materiale.

   Bly har en høj massefylde, og gør at et blink eller en pirk ikke behøver at være lige så stort, som hvis det bliver lavet i noget metal.

   Derudover til splithagl er alt andet end bly håbløst. Det er så svært at arbejde med, så der bruger jeg ikke andet end bly.

   Jeg ved faktisk ikke rigtig med Gladsax – men det lyder da sandsynligt.

 • Farligheden af bly i fast form?

  Ja bly er et tungmetal, der har toxiske virkninger og kan skade arvematerialet, men når det først er på fast form, så er farligheden helt afhængig af hvor den “deporneres”. Så så længe fast bly ikke kommer ind i fødekæden, så er naturfarligheden ringere end f.eks. de pthalater, som vores “gummidyr” jigs er badet i. Bly, som splithagl er ikke farligt ved søfiskeri, hvor et tabt hagl bare vil synke ned i dyndet og vil meget meget meget langsomt blive “opløst” i nogle uorganiske metalsaltforbindelser, der ikke kommer ind i fødekæde. På havet sker denne “opløsning” hurtigere, men PbCl er stadig en uorganiskmetalsaltforbindelse, der ikke indgår i fødekæden. Så er der strømvandet tilbage, her kan ske et mekanisk slid, der kan medfører, at mikroorganismer optager PbO-forbindelser, der så kan opkoncentreres igennem fødekæden – altså er bly et potentielt problem i strømvand!
  Mht. haglpatroner med bly, er problemstillingen den samme, kommer Pb ind ifødekæden elelr ej. Det var et problem når jægerne anvendte dem over vådområder, da andefuglene (specielt svaner) samlede haglene op i forbindelse med deres indsamlig af kråsemateriele (fugle “tygger” som bekendt med kråsen og skal derfor have et groft materiale (sand, sten og lign.), de kan kværne føden i mod). Det medførte så, at svanerne blev blyforgiftet.
  Over land var der ingen problemer, haglene synker ned i jorden og vil meget meget meget langsomt blive “opløst” i nogle metalsaltforbindelser, der ikke indgår i fødekæden. Undtagen selvfølgelig på skydebaner, hvor man sommetider har målt en udvaskning af PbO, pga. den enorme mængde.

  Nu var Svend Auken ikke kendt for at være tage hensyn til de finere nuancer, så derfor forbød han al fritidsbrug af bly. Dvs. man må som jæger hverken købe, importerer eller anvende blyhagl i Danmark.
  Mht. lystfiskergrejet, så blev det forbudt at sælge, men ikke at anvende og man kan også købe det i udlandet og selv tage med hjem. Jeg er usikker omkring nethandel, altså om du bare kan bestille det i udlandet og få tilsendt, det må Miljøstyrelsen vide.
  DSF så en politisk mulighed og støttede varmt blyforbudet – de gik heller ikke ind for nuacer 😉

  • Mads Hussing says:

   Godt brølt – jeg er helt enig.

   Jeg har i mange år efterhånden efterlyst videnskabelige undersøgelser, der kan påvise at bly i fast form er så farlig, at vi skal forbyde det helt til lystfiskeri.

   De undersøgelser har jeg aldrig fået, og jeg går de udfra, at det er fordi de ikke findes 🙂

   • Kære Mads,

    Korrekt, de findes ikke. Vi (Fiskeringen) havde i sin tid en miljøkemikker på problematikken, det er hans konklusioner jeg gengiver. Men som sagt er nuancer svært i politik. Enten er noget farligt (og det er Pb under nogle omstændigheder, f.eks. som tagafdækningsmateriale, hvor det nedbrydes af syreregn og udvaskes som PbO, der bliver optaget af vands mikroorganismer osv., men her er endnu ikke er forbudt ;-)), eller også er det ikke farligt (som anvendelse ved sø- og havlystfiskeri).
    Nu har det generelt ikke noget med Sven Auken at gøre, det er nemmere at ramme en fritidsinteresse end erhverv (man stadig bruge bly i erhvervsfiskeriet!!!!).

  • Mads Hussing says:

   Kan du ikke udpensle for mig, hvor der står at bly i fast form er farligt?

   Jeg tror alle er enige om at bly i benzin er noget rod, men i fast form som i fiskegrej, kan jeg ikke rigtig se der står noget om.

 • Det er her det står Mads,så der vist ingen tvivl længre,det her forstår alle da

 • http://da.wikipedia.org/wiki/Bly

  Det står her i.og det står også i ugeskrift for læger

Leave a Reply for Kim H. Boesen

Giv til Fiskeri på TV
Fiskemagasinet koster mellem 75.000 og 100.000 kroner om året at få sendt på dk4. Det er til lønninger til kamerafolk og redigeringsteknikere, samt til udstyr, bånd og batterier. Hvis du ønsker at programmerne fortsætter, så er du meget velkommen til at give et beløb. Beløbet kan være stort som småt - alt er velkomment!
Facebook
Advertisement