Intet seriøst karpefiskeri uden ulovlige udsætninger

Mange er imod ulovlige udsætninger, også blandt karpefiskerne. Jeg vil heller aldrig opfordre til ulovligheder. Dog vil jeg påstå, at uden ulovlige udsætninger, så havde vi ikke det karpefiskeri, som vi har nu. Den sø jeg selv primært fisker i, er karperne sat ulovligt ud – men jeg får det altså ikke dårligt ved at fiske dem.

Efter isvinteren 2009-2010, der døde en masse karper rundt om i landet. Jeg ville ikke tro der er givet en bunke tilladelser til udsætning af karper i år, men jeg er stensikker på at der er karper i en del af søerne igen.

Hvorfor er det så sådan at der er så mange ulovlige karpeudsætninger? Det kunne være fordi det er for svært at få tilladelse. Der blev blandt andet givet afslag på en ansøgning at fiskene kunne sprede sig til andre søer, og så var der navngivet nogle søer. Det var bare sådan, at mellem de to søer, var der en kæmpe blokering, så medmindre at karperne kunne hoppe et par meter, så havde de ikke en chance for, ved egen hjælp, at ende i andre søer.

Jeg har selv søgt om at udsætning af karper i år, og jeg fik af vide at der var tre måneders sagsbehandlingstid. Det var i juni måned, og nu er vi i december, og svaret er stadig ikke givet. Jeg har rykket kommunen for svaret, men de svarer ikke mere. Det er til et tidligere P&T-vand, så der har i mange år været tilladelse til at udsætte ørreder i vandet, og derfor burde det være en temmelig smal sag at få tilladelse til udsætning af karper. Systemet er helt lukket, og de skal flyve ualmindeligt langt, for at komme til andre vande.

Det kunne være grundene til at der er så mange ulovlige udsætninger af karper i Danmark, men hvad synes du? Er det i orden med ulovlige udsætninger? Og hvis ikke du synes det er i orden – fisker du så ikke i søer, hvor der er sat karper ulovligt ud?

36 Responses to “Intet seriøst karpefiskeri uden ulovlige udsætninger”

 • christian says:

  jeg syntes det er i orden og sætte karper ud nu hvor man ikke kan få tilladelse til det, og vis der ikke var lavet så mange ulovlige udsætninger af karper, ja så havde vi karpefisker næsten ikke noget af fiske efter og det er jo en fed fisk at fange:) jeg satte selv 100 karpe yngel ud i foråret og næste år ryger der endnu flere ud, for jeg vil gerne beholde en god karpe bestand i mange år i nu, så jeg om 20år stadig har noget at fiske efter:)

 • Mads Hussing says:

  Spændende med alt det yngel 🙂 Er det noget du fanger, eller noget du køber?

  Med yngel så kan man følge dem hele vejen, men er jo ikke for de utålmodige….

 • christian says:

  ja det er nogen jeg køber, for mine yngle vande hvor jeg havde rigtig mange karper på 10-20cm døde desvære i vinters:(

 • Berg says:

  Tror også det er der Christian har fået dem fra – hvis det er den Christian jeg tænker på…
  God dag :o)

 • Kaspar says:

  Jeg har bare en lille bøn til dem der udsætter ulovligt, lad være med at tage fiskene fra i forvejen velfungerene ikke selvproducerene karpevande. Da det ødelægger alt for meget for karpemiljøet, og i værste fald slår store flotte karper ihjel at blive flyttet rundt mellem forskellige vandmiljøer, samtidigt med at det udsætter eventuelle eksisterende karper i vandene for smittefare som i værste fald fører til fiskedød.
  Samtidigt skal man være opmærksom på fiskesammensætningen i de vande man udser sig for at skulle udsætte karper i, da der mange steder allerede er godt med karper, ofte mere ind vandet kan klare, så yderlige karper vil skabe alt for stor konkurrance om føde og derfor gå udover væksten på fiskene, lige som små gode suder og karusse vande bliver ødelagt af udsætning af karper, da karpen vinde i fødekonkurrancen, med meget slunkene suder til følge.

  • Mads Hussing says:

   Hej Kaspar,

   Jeg må ærligt indrømme at jeg ikke tror så meget på smittefare – der har været meget få eksempler herhjemme – men det er meget få. Jeg er dog enig i at man for såvidt mulig skal undgå at udsætte sig for smittefaren – og jeg mener også at man bør købe de fisk, man vil sætte ud.

   Og så er der heller ingen tvivl om at det går udover suderne, hvis der kommer for mange karper i, som du skriver.

 • Kristian GB says:

  Gode spørgsmål du stiller der.
  Jeg har det sådan med de ulovlige udsætninger, at jeg har har været med til at bygge vande op fra ingen ting til godt karpefiskeri. Så jeg har ingen skrubler ved at fiske i søer med ulovlige udsætninger.
  Men det der genere mig, er at der inden en udsætning af karper, ikke bliver lavet et vurdering af om søen er egnet til karper. Her tænker jeg på isvinteren ’95-’96, hvor der døde rigtig mange karper. Flere af de vande der døde den gang, blev i årerne efter genbesat med karper. Nogle af de vande døde så igen sidste vinter.
  De isforhold ser jeg som et “vink med en vognstand” om at de vande bestemt ikke er egnede til karper. Derfor synes jeg at alle de gode kræfter der bliver brugt på at genbesætte de “dårlige” vande, istedet skal bruges på noget holdbart.
  Holdbare søer er store søer.
  Store søer er rent faktisk store søer, på 200+ ha. Se en sø som Sorø sø. Der blev karperne sat ud i starten og midten af halvfemserne og nu er der et rigtig fornuftigt karpefiskeri.
  Holdbare søer er søer som Tuel sø, Fure søen, Esrum sø, Arresø mm. Men inden at de bliver til vande med relativt hyppige fangster af karper, skal der sættes massive mængder yngel ud.
  Det kan lade sig gøre at lave nogle ordentlige karpesøer, der aldrig vil dø pga en isvinter, men det kræver at folk begynder at se fordelen ved de store søer.

  Så tænk dig om en ekstra gang, hvis du vil sætte karper ud i det vandhul igen, der døde sidste vinter. Det er spild af tid og gode udsætningsfisk.

  vh Kristian.

  • Mads Hussing says:

   Vi er virkelig enige langt henne ad vejen. Jeg mener også at store søer er vejen frem. Jeg tror dog aldrig at folk stopper med at komme fisk i de mindre søer, og for mig er det også fint – bortset fra at de så må tage ansvar, når vi får en isvinter igen, og sørge for at der kan laves huller i isen hele tiden, og at vandet bliver iltet. Der følger et ansvar med at gøre det 🙂

 • Jonas says:

  Jeg syntes, at det er skræmmende, læsning det her. Biologerne anbefaler netop, at man IKKE skal udsætte karper. De har trods alt læst nogle år.

  I kan ALDRIG komme igennem med lovlige udsætninger når der foregår ulovlige udsætninger på dette niveau. Der skal åben dialog til og ikke skjulte udsætninger fordi man vil sit eget fiskeri det bedste.
  En udsætning af karper i udvalgte vande på omkring 5-10stk. pr. Ha sø er nok nemmere, at komme igennem med.

  • Mads Hussing says:

   Hej Jonas,

   Der er rigtig mange biologer, der skal gøre sig kloge på fisk. Selvom de har brugt hele deres studietid på fugle og andre dyr. Sådan en biolog så vi sidste vinter optræde i Lokalavisen Villabyerne, kloge sig om blandt andet om karper. Det var helt galt det han udtalte, men den pågældende journalist vidste ikke, at det var noget sludder, han puttede i avisen. Så biologer har læst i mange år, men ikke altid om fisk 🙂

   Der kommer en sjælden gang imellem tilladelser til udsætning, så de to ting har levet side om side i mange år. Jeg, og garanteret mange karpefiskere, vil helt sikkert gerne i dialog, men vi vil også gerne fiske – og når andre ikke vil sætte fisk ud – så må vi jo gøre det selv 🙂

  • Kristian GB says:

   Hej Jonas.
   Ja, det er ond cirkel du beskriver og det vil bestemt gøre det sværere at sætte karper ud i fremtiden, hvis det fortsætter sådan her. 🙁

   Det at du bruger det argument, “at de (biologerne) trods alt har læst nogle år” kan være svært at tage seriøst, når de bygger deres afslag på fordomme som f.eks. at karpernes føde søgning ødelægger vandmiljøet. Der burde de tænke lidt mere over de konkrete søers tilstande, i stedet for at “vurdere” alle søer ens. Eller det argument biologerne ofte bruger, at karper ikke er hjemmehørende. Det er jo ren nonsens, nu hvor de har været repræsenteret i landet i så mange år. Ligesom Sandarten.
   Der vil jo altid være eksempler på søer, hvor der ikke burde sættes karper ud. Det kunne f.eks. være søer, der dør ved længere tids isdække, eller søer der indeholde unikke bestande af store sudere eller karrudser. Men i større søer, vil karpernes tilstede værelse ikke rykke ved nogen økobalance, hvis de udsættes i et fornuftigt antal, som du selv skriver 5-10 stk pr Ha.
   Tag f.eks. Sorø sø. Der blev biomanipuleret i stor stil i starten af ’90erne. Vandet blev efter kun et par år klart men samtidigt blev der sat rigtig mange karper ud. Nu her i 2010 vokser karperne stadig godt til uden at vandet er blevet grumset. Og hvorfor er det stadig klart? Det er fordi at der dengang blev fjernet rigtig mange brasen og skaller, samtidigt blev der sat gedder ud.
   Det man kunne håbe på, er at biologerne begyndte at se lidt mere på helheden i vandet. For er vandet grumset i forvejen, så vil det jo fortsætte med at være det efter at der er kommet karper i. Men hvad nu hvis der blev lavet en go gang biomanipolering og derefter udsat karper? Det vil jo ikke kun gavne karpefiskerne, men helt klart også alle de andre fiskere i søen!
   Hvor bristen mellem biologerne, karpefiskerne og virkeligheden er, det kan jeg ikke svare på, for har aldrig selv ansøgt om udsætnings tilladelser. I stedet har jeg brugt min fornuft og en god mængde mådehold.
   Måske det er en mængde fornuft der mangler hos alle parter? :S

   vh Kristian.

 • Ulovlige udsætniger er én ting, og selvom jeg som udgangspunkt helst vil være imod det og undgå det, så er det klart, at hvis det er fuldstændigt lukket land omkring at opnå udsætninger, så er der et problem, fordi vores kære karper dør med tiden.

  Tilgengæld så synes jeg der er store dilemmaer omkring hvor fiskene stammer fra.
  De søer hvor karper yngler, er det jo oplagt at hjælpe søen ved at tømme ud i bestanden. På den måde bliver søen også sundere, og karperne kan yngle fortsat.
  Men det kræver tålmodighed at vente på ynglen bliver til monster fisk.
  Hvad jeg er meget imod, er fisketyverier fra gode karpevande. Tidligere tiders tyverier fra LF vandene og andre, er stadig ikke acceptable. At ødelægge godt (og frit) karpefiskeri går mod de principper om frie åbne vande, jeg gerne ville se, og det er forkasteligt. Især fordi mange af de vande, der traditionelt har lidt under tyverierne, er vande som er velegnede til at holde store karper mange mange år endnu.

  Dilemmaet omkring fiskedød og størrelsen på vande er også spændende, for der er ikke nogen klar grænse. Guldbjerg mose dør næsten hver år, så det er nok et dårligt bud på en sø til karper, mens kalvemosen, som trods den døde sidste år, havde holdt karper i mange mange år, med kæmpe karper som resultat. Hvor går grænsen? Skal vi kun sætte ud i de virkeligt store søer, eller skal vi også acceptere et vist tabt i de mindre hyggelige moser og søer?

  I al fald er det min klare holdning, at karper skal tages som sættefisk/yngel fra vande hvor de yngler, og derfra må man så væbne sig med tålmodighed. Primært handler det jo ikke længere om at skabe helt nye vande, men om at vedligeholde de bestande vi har i dag, som er ved at gå til grundet fiskenes alder.

 • Hvis vi i øvrigt skulle vende tilbage til de manglende udsætninger, så har DTU Aqua så ekstremt dårlige begrundelser for ikke at give tilladelserne, at det er til at dø over.

  De yngler:
  Nej karper yngler kun i meget små, typisk kunstige, søer i dk. Her kan de blive et problem ved mangelnde predation, men ligeså kan skaller, brasen, karudser, sudere, mm.
  Biologerne vender konsekvent tilbage til et eksempel om en kunstig sø i Vejle i 1991, hvor 5 karper formerede sig, og ødelagde vandkvaliteten.
  Søen havde næppe haft det bedre hvis der havde være karudser eller sudere… Tilgengæld havde problemet været undgået hvis der havde været aborre og gedder i søen. Det viser erfaring fra alle andre danske søer ihvertfald.

  Karper giver uklart vand:
  Ja i vande med overdrevent høje bestande. I vande med normale bestande, har de ikke nogen væsentlig effekt. Se Gentofte Sø, som havde mange karper. Èn af DK’s reneste søer gennem mange mange år, og sprit klar hele sommeren. Kun brasenstimer grumsede søen op.

  De ødelægger vegetationen:
  Se ovenstående. Gentofte Sø var meget grødefyldt, og ligeså mange mange andre karpesøer. Kun søer med overdrevet tætte bestande, synes at have problemer.

  De KAN formere sig ved global opvarmning:
  Nej, sandsynligvis ikke. Hvis temp i DK stiger, så går bestandende mod tyskland eller frankrig, hvor karper oftere yngler, men stadig ikke skaber problemer i miljøet.

  De undersøgelser, der viser, at karper kan give problemer stammer fra Australien, USA og Syd for pyrænæerne, hvor sammensætningen af fisk, er helt anderledes end i DK.
  Det er netop sammensætningen af fisk, der spiller ind vedr. karpers succes omkring formering.

  Karper KAN potentielt yngle i dk, men kun i vande, som er i ringe balance.
  Karper KAN ødelægge vandkvaliteten, men kun hvis bestandene er virkeligt tætte. Karpefiskere er generelt ikke interesseret i så tætte bestande, men derimod små bestande hvor karperne kan vokse sig store.
  DFU lavede en stor rapport om karper i DK (og ikke karper i udlandet, som der før blev refereret til). Den fastslog udelukkende positive ting omkring karperne, men blev tolket negativt at biologer, som ikke ønsker karper.
  De fokuserede kun på hvad karper potentielt kan gøre, men overhovedet ikke på i hvilke sammenhæng det sker. Dvs ikke i nogen af de søer vi er interesserede i udsætninger i.

  Slutteligt vil jeg kommentere på Sportsfiskeren, hvor en lokalredaktør beskrev at der NATURLIGVIS var givet afslag på karpeudsætninger i Lyngby Sø forrige år. Han skrev at det jo kunne ødelægge søen hvis de ynglede, og at de kunne brede sig til Furesøen, som de også kunne ødelægge.
  Faktum 1. Der har været karper i lyngby sø siden 1600-tallet, og bestanden yngler ikke.
  Faktum 2. Karperne kan ikke passere passagen mellem lyngby og furesø, som er 2 meter høj.
  Faktum 3. Der er i forvejen karper i furesøen, og her yngler de heller ikke.

  Igen ses den manglende forståelse af, og viden omkring, karper.

  • Mads Hussing says:

   Jeg er fuldstændig enig i dit indlæg – jeg havde også en dialog med lokalrapporteren og med redaktøren. Redaktøren benægtede naturligvis at noget var galt, men den lokale rapporter kunne godt se, at begrundelserne i afslaget, skrev han som om det var ham og Sportsfiskeren, der mente det.

  • Kaspar says:

   Ville bare lige smide en sidebemærkning til dit indlæg.

   En måde at holde karpebestandene sunde og i balance ville være at biologerne og betemmene krafter gav tilladelser til udsætninger af en gammel kendning i de danske vande, den europæiske malle som jo er karpens naturlige fjende og derfor ville kunne holde bestandene nede samt fjerne syge og gamle fisk.

   Og argumentet med at den er uddød i DK holder ikke når vi samtidigt bruger penge og resusor på udsætninger af bævere. Lige som laks og snæbel ville forsvinde fra DK hvis ikke der blev satset så massivt på udsætning og genopretning.

   Men der er bare det problem inden for karpefiskeri, at vi er meget hemlighedsfulde og ikke så gode til at organisere os og bruge vores magt som alle de store å foreninger i Jylland, som har magten i DSF, og kun har fedtfinner i hovedet og ikke give plads for andet fiskeri. Og det er jo rigtigt ærgeligt at vi som fiskere ikke står mere sammen og støtter hinandens fiskeri selvom det ikke lige er det vi brænder for. Som når man holder store konkurrencer i geddefiskri i åerne, for at få slået så mange gedder ihjel som muligt fordi de tager af alle de udsatte laksefisk, hvilke i mine øjne er helt hen i vejret, da dette er med til at plumrevandene til således en biomanipulation bliver nødvendig, da man ødelægger balancen mellem rovfisk og fredsfisk, ligesom det nok er de færeste laksefisk der ender deres dage i geddemaver hvis ikke de er svagelige, da de jo er noget hurtigere end skaller.

   Og hvis vi skal se på en anden magtfuld organisation kan vi jo kigge til jægerne som rask væk for lov at lave jagtfarme rundt om i landet hvor der bliver udsat diverse ikke hjemhørende arter i den danske natur, ligesom der hvert år bliver udsat i tusinde af fasaner i den danske natur en art der ligesom karpen ikke er hjemhørende i DK, men regnes for dansk for de den har været udsat i århundrede, jeg kan ikke forstå det samme ikke er gældende for karpen der også har været udsat i århunderede

   Til slut vil jeg gentage min bøn om at være meget påpasselige med at skabe karpevande i forvejen meget fungerende fiskevande, der jo ingen der siger at fordi vi kan skal vi sætte karper ud alle steder og derfor ødelægge gode medevande med for mange karpevande således en aktiv biomanipulation bliver nødvendig og vandene så bliver ødelagt for fiskeri mange år fremover.

   • Mads Hussing says:

    Yes – mallen tilbage i Danmark. Det lyder som et nyt blogindlæg. Der blev jo lavet en interesseorganisation for mallefiskere i Danmark, hvor målet var at få lov til udsætning af maller i Danmark. Men den forening er vist gået i sig selv…. 🙂

 • jonas says:

  Jamen vi er stort set enige.

  Men for, at sætte fisk ud i Danmark kræver det en udsætningsplan. Udsætningsplaner kan kun komme i verden hvis der er en åben dialog om tingende. Herinde kan man jo se, at der er nogle ildsjæle som vil fiskeriet det bedste. Desværre bruger disse ildsjælde krudtet meget forkert.
  Jeg kan med gru kun tænke på hvad der ville ske, hvis der blev indført illegale karper fra udlandet, til et vandsystem i DK og disse karper viste sig, at være bærere af former for fiskesygdomme. Fiskedød i hobetal, der ville få en isvinter som den forrige til, at smelte fuldstændigt.

  Igen! brug krudtet anderledes, ellers kommer vi aldrig videre.

  • Mads Hussing says:

   Der har formentligt været fiskesygdomme i Danmark, som kan spores tilbage til udenlandske fisk. Det er ihvertfald den teori mange taler om ved Nordborg sø og Hartedons-søerne. Jeg ved ikke om teorierne er blevet verificeret.

   Jeg har tidligere kontaktet europæiske karpeopdrættere for at kunne købe fisk – og hvis man skal have fisk ind i landet lovligt – og det ville jeg – så skal der i den grad certifikater til. Karperne måtte ikke have gået sammen med gedder eller ørredfisk, de måtte ikke dit og ikke dat. Det er helt fint, for så har vi stort set en garanti for at der ikke er smittefare ved fiskene.

   Jeg synes ikke det gør noget at der kommer nyt blod til vores karpevande – altså at der kommer nye ‘racer’ til landet 🙂

 • Hej Jonas!
  Bare rolig, der arbejdes på højtryk for at komme i tale med DTU Aqua, og det går rigtigt godt faktisk.
  Foreningen Danske Karpefiskere har, gennem deres medlemsskab med DSF, fået udsætningstilladelse i foreningens sø Bromme Lille Sø. Endda for fisketegnsmidlerne, så nu får vi endelig noget for pengene for at betale vores kort. Det er et projekt, der skal belyse karpernes effekt på søen. Flere andre søer skulle også være med i projektet. Jeg er dog i tvivl om hvilke.

  Der er ikke nogen tvivl, om at det er vejen frem med lovlige udsætninger, og jeg håber at Danske Karpefiskere, og andre, der går dialogens vej, kan åbne mere op for dette.

  Men mange af vores bestande er gamle, og mangler supplering, så at folk bliver desparate kan jeg sagtens forstå. Det gør jeg også selv.

  Udenlandske fisk har vi dog set resultatet af i Hartedons, der mig bekendt døde grundet syge fisk fra tyskland. Ditto Nordborg Sø med de tidligere DK rekorder.
  Søer i umiddelbart nærhed af hinanden (samme region) tvivler jeg på kan smitte, da fugle i forvejen flyver mellem søerne, og spreder en masse.

  Men som altid handler det jo også om at tænke sig om, og være forsigtig.

  Vi håber på den lovlige vej, så vi fremover kan bruge nogle af ørredfiskernes utallige finanser på vores hobby.

  • Mads Hussing says:

   Udsætningstilladselsen i Bromme Lille var vist ikke så svær at få – den blev jeg også lovet da jeg kiggede på søen 🙂

   Men det er rigtigt at du skriver at karpefiskere bliver desperate – for der er ingen hjælp at hente – og det eneste der hjælper på ens fiskeri, er at sætte nogle fisk ud. Og når det ikke kan gøres lovligt, så bliver det gjort ulovligt. Punktum. Basta. Så kan alle mulige hoppe og danse, men fiskene bliver sat ud…

 • Jeg tror ikke det er nødvendigt at udsætte maller, selvom jeg meget gerne så det. Karperne yngler jo ikke i de søer vi primæer vil have dem i.
  Så der er ikke noget problem.
  Biologerne kan, mig bekendt, ikke komme med ét eneste eksempel på en naturlig dansk sø med varierede fisk, hvor karperne yngler og giver problemer. Alle problemer stammer fra branddamme, møllesøer og kunstige gravede søer.
  Og stort set ingen gider fiske i dem. Vi vil have søer over 2-3-4 HA – gerne over 20-30 HA, og dér yngler de ikke. Ergo – intet problem, blot ensporede biologer.

  Fasaner i tusindevis? Nej slet ikke. Der bliver årligt udsat 2 mio stk i Dk…

 • peter says:

  Er lige nødt til at kommentere lidt omkring det i skriver herinde..
  Det er aldrig blevet bevist at fiskene i dons og nordborg døde af smitte fra fisk fra tyskland, der svømmer flere tyske fisk rundt i dk end der kan tælles til, lige fra sønderjylland til midtjylland, der har aldrig været noget galt med andre søer end de 2 føromtalte.
  Jeg pendler mellem tyskland og danmark med mit fiskeri, så burde jeg også flytte nogle sygdomme med, det er vist aldrig sket endnu (håber heller aldrig at det gør).
  Med hensyn til biologer, er der nogle af jer der har praktisk erfaringer med biologer ??
  Det har jeg, og det er ikke godt, har erfaringer fra erhvervsfiskeriet med biologer, at vejen for at få lovlige udsætninger skal gå gennem biologer er for mig, det samme som at få en dør til at skrive mit navn, her i sønderjylland kan karper dokumenteres tilbage til 1725 og sikkert længere tilbage, hvor længe skal en fisk have været i dk for at kunne blive kaldt dansk.??

  • Mads Hussing says:

   Hej Peter,

   Jeg skriver også at teorien ikke er blevet verificeret. Men at den er en af de teorier, der bliver talt om. Ved du hvad der skete, eller hvad er din teori?

   Jeg har praktisk erfaring med biologer, og det er både godt og skidt. Ham jeg talte med i Roskilde kommune, før sad han i amtet, han var til at tale med. Han lyttede til argumenter, og jeg fik jo både udsætningstilladelser til karper, stør og en tredje fisk, der bestemt ikke var hjemmehørende i Danmark. Men der kan være de biologer, der ikke har læst noget som helst om fisk i deres 5-6 år på universitetet, og bagefter ved alt om fisk – tror de ihvertfald. Min mening er at man skal lytte til Henrik Carl, han ved noget om fisk og fiskeri – og han har både læst om det, og har det som arbejde.

 • peter says:

  Aner ikke hvad de døde af, har heller ikke nogen teori omkring det, det eneste jeg har hørt er en mulig virus, ellers har jeg ikke hørt mere til det, men ved det ikke slog alle karper ihjel i dons, omkring biologer, er det fedt man kan snakke med henrik carl, men desværre er han jo ikke den eneste biolog i dk, dem som jeg har haft med at gøre har været lige til at puste grise i.
  men det er nok ingen skade til at få en dialog igang med biologerne men tror desværre bare ikke folk skal have høje forventninger omkring dette 🙁

 • Niels says:

  Jeg håber samtlige karper vil fryse ihjel i vinter. Det kan ikke være rigtigt at en flok tumper, der blander sig i naturen, bare for at tilfredsstille sin trang til at pine og plage, for der efter udstille sig som en helvedes karl på billder, skal have den lyst dækket. Rejs da der hen hvor de kommer fra

  • Kaspar says:

   Hej Niels

   Du skal have ret til din menning.

   Men som jeg har kommenteret tidligere, syntes jeg det er ærgeligt at vi som lystfiskere ikke kan støttet op om hinandens fiskeri, så længe det bliver gjort på en forsvarlig måde.

   Og så vil jeg da lige igen gøre opmærksom på at der lovligt i DK årligt udsættes store mængder fisk af andre arter så som Havørred, Laks, Gedder, Aborre, Skrubber, Rødspætter, Pighvar, Slethvar, Ål, Torsk, Sandart, Rengbueørred, Bækørred, Kildeørred m.m.

  • Kaspar says:

   Og lige lidt ekstra

   Man kan jo ikke lige frem sige at hverken alle de rengbue-, kilde-, guld- og tigerørred samt sandarter der udsættes årligt er naturligt hjemhørende i DK og man så også skulle rejse ud af landet til de steder de findes for at fange dem.

   Ligesom man så også kunne sige det om alle de hønsefugle vi har i DK, som heller ikke er oprindelige, men stort set alle stammer fra Asien. Så farvel til lørdagskyllingerne.

 • christian says:

  en flok tumper?? det er vidst dig niels der er en tumpe her.. god jul og god bedring til dig.. klaphat

 • peter says:

  syntes ellers debatten var sober herinde det er efterhånden en sjælden ting at se, indtil niels kom forbi.

 • Kaspar Wendelin says:

  Hmmm der er vist nogen der skal hvae læst op på mallens fødebiologi……. den æder da karper men først når dens naturlige fødefisk er ædt…… løjer og andre små fisk der lever i den frie vandzone.

  Ja Mads den foreningen kan jeg faktisk godt huske, den endte med at lukke da der reelt set ikke var nogen der ville være medlem af den.

  Det eneste videnskabelige papir jeg har haft set om hvorfor mallerne uddøde i dk, angav overfiskeri og en vandstands hævning som årsagerne, så den er faktisk udryddet af mennesker i historisk tid, men det hjælper jo nok ikke noget da den ikke har pels og er sød og nuttet.

  On topic, tja hvis folk så holdt op med at smide karper i små skod søer der ikke kan overleve en vinter….. Store søer er vejen frem….

  • Mads Hussing says:

   Nej – der var ikke den store interesse for den forening 🙂

   Store søer er vejen frem, men jeg er sikker på at der kommer døde karper i søer, der ellers døde tidligere på året. Og hvis vi får isvinter igen i vinteren 2011/2012, så vil der igen være døde karper i de små søer. Folk vil blive ved med at sætte ud, for de vil gerne fiske i de mindre søer.

 • Jeg har netop skrevet et indlæg om ulovlige udsætninger af karper, hvor jeg giver min mening og vi er nok meget enige Mads 🙂

  Indlægget kan læses her: http://karpefiskeri.eu/ulovlige-udsaetninger-af-karper/

  Mvh
  Dimitri Hardorff

Leave a Reply

Giv til Fiskeri på TV
Fiskemagasinet koster mellem 75.000 og 100.000 kroner om året at få sendt på dk4. Det er til lønninger til kamerafolk og redigeringsteknikere, samt til udstyr, bånd og batterier. Hvis du ønsker at programmerne fortsætter, så er du meget velkommen til at give et beløb. Beløbet kan være stort som småt - alt er velkomment!
Facebook
Advertisement